Informace

Fyzická osoba nemusí dokládat živnostenský list.

Profesionální prodejce je povinen na své prodejní místo viditelně umístit idetifikační údaje o své živnosti (jméno a přijmení, IČO atd.)

Po ukončení prodeje je prodejce povinen prodejní místo opustit bez odpadků či jiného znečištění.